36 Zabiegi na naczyniach serca
Obejmuje:
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także każde: Krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
36.0 Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz wprowadzenie stentu(ów)
36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
Nie obejmuje:
 • wprowadzenie stentu tętnicy wieńcowej pokrywanego, np. heparyną (36.06)
 • wprowadzenie stentu tętnicy wieńcowej nie uwalniającego leków (36.06)
Uwagi:
 • Stent wewnątrznaczyniowy
 • Proteza naczyniowa
 • Zakoduj także każde: Liczba wprowadzonych stentów (00.45-00.48)
 • Zakoduj także każde: Liczba naczyń objętych zabiegiem (00.40-00.43)
 • Zakoduj także każde: Otwarta angioplastyka naczyń wieńcowych (36.03)
 • Zakoduj także każde: Przezskórna śródnaczyniowa balonowa angioplastyka naczyń wieńcowych [PTCA] lub artrektomia naczyń wieńcowych (00.66)