35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
 • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
 • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.0 Zamknięta walwulotomia
Nie obejmuje:
 • Przezskórna balonowa walwuloplastyka (35.96)
35.1 Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki
Nie obejmuje:
 • ten zabieg związany z naprawą: ubytek części przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
 • ten zabieg związany z naprawą: ubytku zastawki powiązanego z ubytkiem przegrody międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
 • ten zabieg związany z naprawą: przezskórna (balonowa) waluloplastyka (35.96)
Obejmuje:
 • Otwarta walwulotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.2 Wymiana zastawki serca
Nie obejmuje:
 • ten zabieg zwiazany z naprawą: ubytek części przegrody międzyprzedsionkowej I międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
 • ten zabieg związany z naprawą: ubytku zastawki powiązanego z ubytkiem przegrody międzykomorowej (35.54, 35.63, 35.73)
Obejmuje:
 • Wycięcie zastawki serca z wymianą
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.3 Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.4 Wytworzenie ubytku przegrody serca
35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym
Obejmuje:
 • Zamknięcie ubytku przegrody serca wszczepem syntetycznym lub łatką
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca
Uwagi:
 • Uwaga: dla cześciowej korekcji wady [np. usunięcie ubytku międzyprzedsionkowego w tetralogii Fallota] – zakoduj odpowiednią specyficzną procedurę
35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)