35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.95 Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie ubytku przegrody serca/ ubytku międzyprzedsionkowego/ubytku międzykomorowego/kanału przedsionkowo-komorowego materiałem sztucznym lub łatką tkankową (35.50-35.63)
  • Wymiana zastawki serca/aortalnej/ mitralnej/ tętnicy płucnej/trójdzielnej (35.20-35.28)