35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.9 Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.92 Wytworzenie połączenia prawa komora - tętnica płucna
Nie obejmuje:
  • Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego (35.83)