35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.8 Całkowita korekcja pewnych wrodzonych wad serca
Uwagi:
  • Uwaga: dla cześciowej korekcji wady [np. usunięcie ubytku międzyprzedsionkowego w tetralogii Fallota] – zakoduj odpowiednią specyficzną procedurę