35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.7 Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.72 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej - inne
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego (35.73)
  • Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym (35.73)