35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.6 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.61 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym łatką tkankową (35.63)
  • Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego/łatka tkankowa (35.63)
Uwagi:
  • Plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
  • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej