35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
  • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.5 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym
Obejmuje:
  • Zamknięcie ubytku przegrody serca wszczepem syntetycznym lub łatką
Uwagi:
  • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
35.53 Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym
Nie obejmuje:
  • Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego (35.54)
  • Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsiokowo-komorowym (35.54)