34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
 • Operacje na sutku
34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej
Nie obejmuje:
 • ten zabieg jako udostępnienie dojścia - pomiń kod
34.1 Nacięcie śródpiersia
Nie obejmuje:
 • Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) (34.22)
 • Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia (32.5)
34.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
Nie obejmuje:
 • Biopsja śródpiersia (34.25-34.26)
 • Zamknięcie przetoki śródpiersiowej (34.73)
34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
Nie obejmuje:
 • Biopsja ściany klatki piersiowej (34.23)
 • Wycięcie kości (77.91)
 • Wycięcie lub zniszczenie: piersi (85.20-85.25)
 • Wycięcie lub zniszczenie: chrząstki (80.89)
 • Wycięcie lub zniszczenie: skóry (86.2-86.3)
 • Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne (34.73)
34.5 Częściowe wycięcie opłucnej
34.6 Skaryfikacja opłucnej
Nie obejmuje:
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego (34.92)
34.7 Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej
34.8 Operacje w zakresie przepony
34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej