34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
  • Operacje na sutku
34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej
34.99 Operacje klatki piersiowej - inne
Nie obejmuje:
  • Usunięcie: drenu ze śródpiersia (97.42)
  • Usunięcie: szwów z klatki piersiowej (97.43)
  • Usunięcie: drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej (97.41)