34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
  • Operacje na sutku
34.9 Inne operacje w zakresie klatki piersiowej
34.91 Nakłucie klatki piersiowej
34.92 Wstrzyknięcie do jamy klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • Odma opłucnowa dla zapadnięcia płuca (33.32)
Uwagi:
  • Wstrzyknięcie każdej substancji stosowanej w chemioterapii nowotworów wymaga dodatkowego kodu (99.25)
34.93 Zabieg naprawczy opłucnej
34.99 Operacje klatki piersiowej - inne
Nie obejmuje:
  • Usunięcie: drenu ze śródpiersia (97.42)
  • Usunięcie: szwów z klatki piersiowej (97.43)
  • Usunięcie: drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej (97.41)