34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
  • Operacje na sutku
34.5 Częściowe wycięcie opłucnej
34.59 Inne wycięcia opłucnej
Nie obejmuje:
  • Biopsja opłucnej (34.24)
  • Zamknięcie przetoki opłucnowej (34.73)