34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
  • Operacje na sutku
34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej
Nie obejmuje:
  • ten zabieg jako udostępnienie dojścia - pomiń kod
34.09 Inne nacięcia opłucnej
Nie obejmuje:
  • Torakoskopia przezopłucnowa (34.21)
  • Torakotomia dla zapadnięcia płuca (33.32)