34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
  • Operacje na sutku
34.0 Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej
Nie obejmuje:
  • ten zabieg jako udostępnienie dojścia - pomiń kod
34.04 Wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze
Uwagi:
  • Drenaż opłucnej
  • Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu opłucnej) (z uwolnieniem zrostów)