33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
Obejmuje:
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: resekcja żebra
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: sternotomia
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: rozdzielenie mostka przez przecięcie
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: torakotomia
33.9 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
33.93 Nakłucie płuca
Nie obejmuje:
  • Przezskórna igłowa biopsja płuca (33.26)