33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
Obejmuje:
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: resekcja żebra
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: sternotomia
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: rozdzielenie mostka przez przecięcie
  • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: torakotomia
33.5 Przeszczep płuca
Nie obejmuje:
  • Przeszczep płuc i serca (33.6)
Uwagi:
  • Uwaga: aby zakodować dawcę, użyj kodów 00.91-00.93
  • Zakoduj także: pomost sercowo-płucny-krążenie zewnątrzustrojowe (39.61)