33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
Obejmuje:
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: resekcja żebra
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: sternotomia
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: rozdzielenie mostka przez przecięcie
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: torakotomia
33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.29 Inne zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach
Nie obejmuje:
 • Bronchografia dotchawicza (87.31)
 • Bronchografia kontrastowa - inne (87.32)
 • Scyntygrafia płuc (92.15)
 • Magnetyczny rezonans jądrowy klatki piersiowej (88.92)
 • Badanie mikroskopowe materiału z płuc/oskrzeli (90.41-90.49)
 • Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej (87.44)
 • Ultrasonografia płuc (88.73)
 • Oznaczenie pojemności życiowej (89.37)
 • Rtg płuc/oskrzeli (87.49)