33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
Obejmuje:
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: resekcja żebra
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: sternotomia
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: rozdzielenie mostka przez przecięcie
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: torakotomia
33.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.21 Bronchoskopia przez przetokę
Nie obejmuje:
 • Z równoczesną biopsją (33.24-33.27)
33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
Nie obejmuje:
 • Biopsja płuca/oskrzela (33.24-33.27)
33.23 Inna bronchoskopia
Nie obejmuje:
 • Wykonywanych w celu aspiracji (96.05) lub wykonywanych w celu biopsji (33.24-33.27)
33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
Nie obejmuje:
 • Zamknięta biopsja płuca, inna niż szczoteczkowa (33.26. 33.27)
 • Płukanie płuc (33.99)
Uwagi:
 • Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym lub fiberoskopem z: biopsją szczoteczkową, z wyszczoteczkowaniem lub wypłukaniem materiału, z pobraniem wycinka
 • Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL)
33.25 Otwarta biopsja oskrzela
Nie obejmuje:
 • Otwarta biopsja płuca (33.28)
33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
Nie obejmuje:
 • Endoskopowa biopsja płuca (33.27)
33.27 Zamknięta endoskopowa biopsja płuca
Nie obejmuje:
 • Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym lub fiberoskopem z biopsją szczoteczkową (33.24)
 • Przezskórna igłowa biopsja płuca (33.26)
Uwagi:
 • Fiberoskopowa bronchoskopia pod fluoroskopem
33.28 Otwarta biopsja płuca
33.29 Inne zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach
Nie obejmuje:
 • Bronchografia dotchawicza (87.31)
 • Bronchografia kontrastowa - inne (87.32)
 • Scyntygrafia płuc (92.15)
 • Magnetyczny rezonans jądrowy klatki piersiowej (88.92)
 • Badanie mikroskopowe materiału z płuc/oskrzeli (90.41-90.49)
 • Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej (87.44)
 • Ultrasonografia płuc (88.73)
 • Oznaczenie pojemności życiowej (89.37)
 • Rtg płuc/oskrzeli (87.49)