32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: resekcja żebra
  • Operacje w zakresie: sternotomia,
  • Operacje w zakresie: rozdzielenie mostka przez przecięcie
  • Operacje w zakresie: torakotomia
Uwagi:
  • Zakoduj także jednoczesną plastykę oskrzela (33.48)
32.3 Segmentowa resekcja płuca
Uwagi:
  • Częściowa lobektomia