29 Zabiegi w zakresie gardła
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: części krtaniowej gardła
  • Operacje w zakresie: nosogardzieli
  • Operacje w zakresie:części ustnej gardła
  • Operacje w zakresie: kieszonki gardłowej
  • Operacje w zakresie: zachyłków gruszkowatych
29.9 Inne zabiegi w zakresie gardła
29.99 Operacje w gardle - inne
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie elementów radioaktywnych (92.27)
  • Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia (98.13)