29 Zabiegi w zakresie gardła
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: części krtaniowej gardła
  • Operacje w zakresie: nosogardzieli
  • Operacje w zakresie:części ustnej gardła
  • Operacje w zakresie: kieszonki gardłowej
  • Operacje w zakresie: zachyłków gruszkowatych