23 Stomatologia
23.30 Uzupełnienie braków zębowych mostem
23.3001 Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną laną
23.3002 Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną licowaną
23.3003 Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną pochewkową lub częściową
23.3004 Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną teleskopową
23.3005 Dalsze czynności przy uzupełnianiu braków zębowych za pomocą na stałe mocowanych mostów za każdy element (punkt) przęsła; liczy się również element jednobrzeżny
23.3006 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych/ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu przęsła, włącznie z elementem łączącym każde przęsło
23.3007 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych /ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu śrub, sztyftów sprężynowych lub tp. - za każdy element łączący
23.3008 Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych /ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu zatrzasków, zawiasów, zasuw lub zakotwiczeń - za każdy element (matrycę i stempel należy traktować jako całość)
23.3009 Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn -powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z dwoma zakotwiczeniami
23.3010 Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn- powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z więcej niż dwoma zakotwiczeniami
23.3011 Czynności dla odtworzenia funkcji mostu - odnowienie licówki, licowania korony filarowej