20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
20.91 Tympanosympatektomia
20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego
20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.95 Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (protezy słuchowej)
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka (20.96-20.98)
20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95)
Obejmuje:
  • Operacja wyrostka sutkowatego/ ucha środkowego
20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95)
Obejmuje:
  • Operacja wyrostka sutkowatego/ ucha środkowego
20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95)
Obejmuje:
  • Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego - inne
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (20.95)
  • Dopasowanie (części zewnętrzne) protezy ślimaka (95.49)
  • Dopasowanie aparatu słuchowego (95.48)