19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego
19.5 Inne rodzaje tympanoplastyki
19.52 Tympanoplastyka typu II
Uwagi:
  • Zamknięcie ubytku płatkiem układanym na kowadełku lub młoteczku
19.53 Tympanoplastyka typu III
Uwagi:
  • Płatek (przeszczep błony) ułożony jest na ruchomym i zachowanym całkowicie strzemiączku
19.54 Tympanoplastyka typu IV
Uwagi:
  • Ruchoma płytka strzemiączka jest odsłonięta a jamka powietrzna jest pomiędzy przeszczepem błony a okienkiem okrągłym
19.55 Tympanoplastyka typu V
Uwagi:
  • Wytworzone okienko na kanale półkolistym poziomym pokryte (zamknięte) jest przez płatek (przeszczep)