18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - małżowiny
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - przewodu słuchowego
18.3 Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:
  • Biopsja ucha zewnętrznego (18.12)
18.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:
  • Radykalne wycięcie przedusznej torbieli lub przetoki (18.21)
18.32 Amputacja ucha zewnętrznego
18.39 Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
Nie obejmuje:
  • Wycięcie zmiany ucha zewnętrznego (18.21-18.29, 18.31)
Uwagi:
  • Amputacja ucha zewnętrznego