18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego
Obejmuje:
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - małżowiny
  • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - przewodu słuchowego
18.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego
18.21 Przetoka przeduszna - wycięcie
Nie obejmuje:
  • Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych (18.29)
Uwagi:
  • Radykalne wycięcie przedusznej torbieli lub przetoki
18.29 Wycięcie lub zniszczenie innej zmiany ucha zewnętrznego
Nie obejmuje:
  • Biopsja ucha zewnętrznego (18.12)
  • Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego (18.31)
  • Płukanie ucha z usunięciem woskowiny (96.52)