13 Zabiegi w zakresie soczewki
13.0 Usunięcie ciała obcego z soczewki
Nie obejmuje:
  • Usunięcie wszczepionej sztucznej soczewki (13.8)
13.1 Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
Uwagi:
  • Zakoduj także jednoczasowe wszczepienie soczewki (13.71)
13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
Uwagi:
  • Wypłukiwanie urazowej zaćmy
13.4 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez rozdrobnienie i aspirację
13.5 Inne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
Uwagi:
  • Zakoduj także jednoczasowe wszczepienie soczewki (13.71)
13.6 Inne usunięcie zaćmy
Uwagi:
  • Zakoduj także każde jednoczesne wszczepienie sztucznej soczewki (13.71)
13.7 Wprowadzenie sztucznej soczewki
13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki
Uwagi:
  • Usunięcie wszczepionej sztucznej soczewki
13.9 Inne operacje soczewki