10 Zabiegi w zakresie spojówki
Nie obejmuje:
  • Usunięcie ciała obcego bez nacięcia (98.22)
  • Usunięcie powierzchniowego ciała obcego z oka bez nacięcia (98.21)