10 Zabiegi w zakresie spojówki
Nie obejmuje:
  • Usunięcie ciała obcego bez nacięcia (98.22)
  • Usunięcie powierzchniowego ciała obcego z oka bez nacięcia (98.21)
10.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki
10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
Nie obejmuje:
  • Biopsja spojówki (10.21)
Uwagi:
  • Wycięcie pierścienia spojówki dookoła rogówki
  • Wycięcie pierścienia spojówki wokół rogówki
10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
Nie obejmuje:
  • Wycięcie zmiany ze spojówki (10.31)
  • Termokauteryzacja wywiniętej/podwiniętej powieki (08.41)
10.33 Inne zabiegi niszczące na spojówce