09 Zabiegi w zakresie układu łzowego
09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego
09.19 Zabiegi diagnostyczne aparatu łzowego - inne
Nie obejmuje:
  • Dakriocystografia kontrastowa (87.05)
  • Bezkontrastowe badanie rtg przewodu nosowo-łzowego (87.09)