02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
02.0 Plastyka czaszki
Nie obejmuje:
  • Operacja przepukliny mózgowej z jednoczesną kranioplastyką (02.12)
02.1 Zeszycie opon mózgowych
Nie obejmuje:
  • Marsupializacja tkanki mózgu (01.59)
02.2 Wentrykulostomia
02.3 Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki
02.4 Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu
Nie obejmuje:
  • rewizja drenu obwodowego w drenażu komorowo- obwodowym (54.95)
02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
Nie obejmuje:
  • zabiegi na: szyszynce (07.17, 07.51-07.59)
  • zabiegi na:przysadce mózgowej (07.13-07.15,07.61-07.79)