02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
02.9 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
Nie obejmuje:
  • zabiegi na: szyszynce (07.17, 07.51-07.59)
  • zabiegi na:przysadce mózgowej (07.13-07.15,07.61-07.79)
02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02.92 Operacja naprawcza mózgu
02.93 Wszczepienie stymulatora mózgu
Uwagi:
  • Zakoduj także każde wprowadzenie generatora impulsów do neurostymulacji (86.94-86.98)
02.94 Założenie elektrod klinowych
02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
02.99 Operacje czaszki/ mózgu - inne
Nie obejmuje:
  • Leczenie silnym bodźcem chemicznym (94.24)
  • Poddrgawkowa terapia elektrowstrząsowa (94.26)
  • Terapia elektrowstrząsowa - inne (94.27)