01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych
01.4 Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej
01.41 Operacje na wzgórzu
Nie obejmuje:
  • tego zabiegu metodą radiochirurgii stereotaktycznej (92.30 – 92.39)
01.42 Operacja gałki bladej mózgu
Nie obejmuje:
  • tego zabiegu metodą radiochirurgii stereotaktycznej (92.30 - 92.39)