01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych
01.2 Kraniotomia i kraniektomia
Nie obejmuje:
  • Dekompresja złamania czaszki (02.02)
  • Nacięcie oczodołu (16.01-16.09)
  • Ten zabieg jako określenie dostępu - nie należy kodować
01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
Nie obejmuje:
  • Wszczepienie stymulatora mózgu (02.93)
Uwagi:
  • Zakoduj także każde usunięcie generatora impulsów do neurostymulacji (86.05)
01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.24 Kraniotomia - inne
Nie obejmuje:
  • Inne nacięcia mózgu (01.39)
01.25 Inna kraniektomia
Nie obejmuje:
  • Oczyszczenie złożonego złamania czaszki (02.02)
  • Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy (02.01)
01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
Uwagi:
  • Zakoduj także każdą procedurę towarzyszącą (np. wycięcie (01.59))
01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki