00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego
00.72 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów udowych i panewkowych
Nie obejmuje:
  • Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą elementów panewki stawowej (00.71)
  • Operacje rewizyjne z wymianą panewki i trzpienia (00.70)
  • Operacje rewizyjne stawu biodrowego - bliżej nieokreślone (81.53)
  • Operacje rewizyjne z wymianą tylko wkładki w panewce i/lub głowy kości udowej (00.73)
Uwagi:
  • Częściowe - wymiana tylko elementów udowych
  • Także: wymiana elementów udowych i wkładki
  • Także: wymiana trzpienia I głowy.
  • Zakoduj także rodzaj powierzchni podparcia (jeśli znany) (00.74 – 00.76)