00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS]
Nie obejmuje:
  • zamontowanie obręczy stereotaktycznej (tylko) (93.59)
Uwagi:
  • Nawigacja bez tomografii komputerowej
  • Nawigacja pod kontrolą radiologiczną (IGN)
  • Zabieg pod kontrola radiologiczną (IGS)
  • Nawigacja bez kontroli radiologicznej
  • Zakoduj także właściwą procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną
00.31 Chirurgia wspomagana komputerowo z TK
00.32 Chirurgia wspomagana komputerowo MRI
00.33 Chirurgia wspomagana komputerowo z fluoroskopią
00.34 Chirurgia wspomagana komputerowo bez obrazowania
00.35 Chirurgia wspomagana komputerowo z użyciem wielu baz danych
00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
Uwagi:
  • Układ trójwymiarowego odtwarzania obrazów diagnostycznych z pojedynczego badania lub z tzw. fuzji obrazów z różnych technik obrazowania
  • System trójwymiarowej kontroli położenia wskaźnika albo narzędzia w przestrzeni sali operacyjnej
  • System trójwymiarowego ustalania i transmisji do komputera położenia operowanego narządu
00.39 Inne rodzaje chirurgii wspomaganej komputerowo