00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych
Nie obejmuje:
  • procedury z wszczepami naczyniowymi, wiele naczyń poddanych terapii (00.40-00.43)
  • procedury diagnostyczne na naczyniach krwionośnych (38.21-38.29)
  • Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego (88.77)
  • Rezonans magnetyczny (MRI) (88.91-88.97)
  • Terapia ultradźwiękowa (00.01-00.09)
Uwagi:
  • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
  • Obrazowanie ultrasonograficzne [ultradźwiękowe] naczyń krwionośnych
  • Uwaga: przy kodowaniu obrazowania, w czasie rzeczywistym, światła naczyń przy pomocy fal dźwiękowych użyj kodów innych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych w tym czasie