Wyniki 1 - 10 spośród 65.
A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka Pontiac]
B01.2 Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1)
B05.2 Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1)
Obejmuje:
 • Zapalenie płuc w następstwie odry
B20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii
Obejmuje:
 • Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B25.0 Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii (J17.1)
J09-J18 Grypa i zapalenie płuc
J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Obejmuje:
 • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
Obejmuje:
 • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony niezidentyfikowany wirus
J12 Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)
 • wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)
 • zapalenie płuc:lipidowe (J69.1)
 • zapalenie płuc:noworodkowe (P24.9)
 • zapalenie płuc:spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.-)
 • zapalenie płuc:śródmiąższowe BNO (J84.9)
 • zapalenie płuc:w przebiegu grypy (J09)
 • zapalenie płuc:wrodzone (P23.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:BNO (J69.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:ciąży (O29.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:połogu (O89.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:porodu (O74.0)
Obejmuje:
 • odoskrzelowe zapalenie płuc o etiologii wirusowej innej niż grypowa