Wyniki 1 - 7 spośród 7.
K07 Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
Nie obejmuje:
  • rozrost lub niedorozwój kłykciowy jednostronny (K10.8)
  • zanik lub przerost połowiczy twarzy (Q67.4)
P55.0 Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka
P55.1 Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka
Q67 Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.-
  • zespół Potter (Q60.6)
Z10.0 Badanie z zakresu medycyny pracy
Nie obejmuje:
  • badanie w związku z podejmowaniem pracy (Z02.1)
Z30.0 Poradnictwo i wskazówki ogólne w zakresie antykoncepcji
Obejmuje:
  • Pierwsze przepisanie środków antykoncepcyjnych
  • Poradnictwo w zakresie planowania rodziny BNO
Z31.6 Poradnictwo ogólne i wskazówki w zakresie prokreacji