Wyniki 1 - 10 spośród 10.
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • niedotlenienie noworodków (P21.9)
 • stany wikłające:ciążę lub poród (O29.2)
 • stany wikłające:opiekę chirurgiczną i medyczną (T80-T88)
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
P11.1 Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.2 Nieokreślone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
Inne:
 • (Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.)
Nie obejmuje:
 • stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10-F19)
 • stany związane z:majaczeniem (F05.-)
 • stany związane z:otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00-F03
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
Obejmuje:
 • Psychoza padaczkowa BNO
F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
Obejmuje:
 • Organiczne zaburzenia psychiczne BNO
 • Organiczny zespół mózgowy BNO
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Inne:
 • (Zmiany osobowości i zachowania mogą być rezydualne lub towarzyszące chorobie, uszkodzeniu lub dysfunkcji mózgu.)
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Obejmuje:
 • Organiczne zaburzenia afektywne spowodowane zmianami w prawej półkuli
F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Obejmuje:
 • Zespół psychoorganiczny
F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Inne:
 • (Zaburzenia zachowania i osobowości dorosłych, które powstają po przeżyciach związanych z katastrofą czy długotrwałej sytuacji stresowej lub po ciężkiej chorobie psychicznej u osób, które przedtem nie wykazywały zaburzeń osobowości. Rozpoznanie można postawić jedynie wtedy, gdy dochodzi do wyraźnej i trwałej zmiany w dotychczasowym sposobie postrzegania, odnoszenia się do innych czy myślenia o sobie i otoczeniu. Zmiany osobowości powinny być znaczne i związane z niedostosowanymi i sztywnymi zachowaniami, które nie występowały przed patogennym przeżyciem. Zmiana ta nie może być bezpośrednim wyrazem innego zaburzenia psychicznego czy objawem rezydualnym wcześniej przebytej choroby psychicznej.)
Nie obejmuje:
 • zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu (F07.-)