Wyniki 1 - 1 spośród 1.
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
Nie obejmuje:
  • międzybłoniak (C45.-)