Wyniki 1 - 10 spośród 166.
A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
Obejmuje:
  • Gruźlicza odma opłucnowa potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu
  • Gruźlicze:rozstrzenie oskrzeli potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu
  • Gruźlicze:zapalenie płuc potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu
  • Gruźlicze:zwłóknienie płuc potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu
A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
Obejmuje:
  • Stany wymienione w kategorii A16.0, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
O28 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
Nie obejmuje:
  • opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30-O48)
  • wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
O28.0 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u ciężarnej
O28.1 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u ciężarnej
O28.2 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u ciężarnej
O28.3 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u ciężarnej
O28.4 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u ciężarnej
O28.5 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań chromosomalnych i genetycznych u ciężarnej
O28.8 Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej