XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z80-Z99 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
Nie obejmuje:
 • badanie kontrolne (Z08-Z09)
 • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
 • przypadki, gdy podejrzenie uszkodzenia płodu jest przyczyną obserwacji lub podejmowania działań w czasie ciąży (O35.-)
 • przypadki, gdy wywiad medyczny lub rodzinny jest przyczyną wykonywania specjalnych badań przesiewowych lub innych badań lekarskich bądź dodatkowych (Z00-Z13)
Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki
Nie obejmuje:
 • obecność:ksenogenicznej zastawki serca (Z95.3)
 • obecność:przeszczepów naczyniowych (Z95.-)
 • powikłania po przeszczepieniu narządów lub tkanek – patrz indeks alfabetyczny
Obejmuje:
 • homogeniczny lub heterogeniczny przeszczep narządu lub tkanki
Z94.1 Stan po przeszczepieniu serca
Nie obejmuje:
 • stan po wymianie zastawki serca (Z95.2-Z95.4)