XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R00-R09 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
R10-R19 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu pokarmowego i jamy brzusznej
Nie obejmuje:
 • krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0-K92.2)
 • niedrożność jelit (K56.-)
 • objawy i dolegliwości dotyczące układu moczowego (R30-R39)
 • objawy związane z narządami płciowymi:męskimi (N48-N50)
 • objawy związane z narządami płciowymi:żeńskimi (N94.-)
 • skurcz odźwiernika (K31.3)
R20-R23 Objawy i cechy chorobowe dotyczące skóry i tkanki podskórnej
R25-R29 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego
R30-R39 Objawy i cechy chorobowe dotyczące układu moczowego
R40-R46 Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania
Nie obejmuje:
 • stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00-F99)
R47-R49 Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R70-R79 Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki badań:leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70-D72)
 • nieprawidłowe wyniki badań:płytek krwi (D69.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:prenatalnych (O28.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:profilu lipidowego (E78.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:układu krzepnięcia (D65-D68)
 • zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50-P61)
R80-R82 Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:aminokwasów (E70-E72)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:węglowodanów (E73-E74)
R83-R89 Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki w badaniach:krwi, bez rozpoznania (R70-R79)
 • nieprawidłowe wyniki w badaniach:moczu, bez rozpoznania (R80-R82)
 • nieprawidłowe wyniki w badaniach:prenatalnych (O28.-)
R90-R94 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
Obejmuje:
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:osiowej tomografii komputerowej [TK]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:pozytronowej tomografii emisyjnej [PET]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:rezonansu magnetycznego [MRI] [NMR]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:RTG
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:termografii
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:ultrasonografii [USG]
R95-R99 Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Nie obejmuje:
 • śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
 • śmierć położnicza BNO (O95)