XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P00-P04 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży, czynności porodowej i porodu
Obejmuje:
 • wymienione poniżej stany u matki, tylko wówczas, gdy zostały określone jako przyczyna zachorowania lub zgonu u płodu lub noworodka
P05-P08 Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
P10-P15 Uraz okołoporodowy
P20-P29 Zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu okołoporodowego
P35-P39 Zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
Nie obejmuje:
 • bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (Z21)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • choroby zakaźne jelit (A00-A09)
 • choroby zakaźne u matki będące przyczyną powikłań lub zgonu płodu lub noworodka, lecz jako takie nie powodujące objawów (P00.2)
 • kiła wrodzona (A50.-)
 • tężec noworodków (A33)
 • wrodzone zakażenie rzeżączkowe (A54.-)
 • wrodzone zapalenie płuc (P23.-)
 • wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV] (R75)
 • zakażenia nabyte po urodzeniu (A00-B99)
Obejmuje:
 • zakażenia nabyte wewnątrzmacicznie lub podczas porodu
P50-P61 Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
Nie obejmuje:
 • dziedziczne niedokrwistości hemolityczne (D55-D58)
 • wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych (Q44.3)
 • zespół Criglera-Najjara (E80.5)
 • zespół Dubina-Johnsona (E80.6)
 • zespół Gilberta (E80.4)
P70-P74 Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka
Obejmuje:
 • przemijające zaburzenia endokrynne i metaboliczne spowodowane reakcją niemowlęcia na matczyne czynniki endokrynne i metaboliczne lub będące wynikiem przystosowania do życia pozamacicznego
P75-P78 Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
P80-P83 Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
P90-P96 Inne zaburzenia rozpoczynające się w okresie okołoporodowym