XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
W20-W49 Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X60-X84)
 • kontakt lub kolizja ze zwierzętami lub innymi osobami (W50-W64)
 • napaść (X85-Y09)
W29 Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego
Nie obejmuje:
 • narażenie na działanie prądu elektrycznego (W86)
Obejmuje:
 • blender
 • urządzenia zasilane:maszyna do szycia
 • urządzenia zasilane:narzędzie do majsterkowania
 • urządzenia zasilane:narzędzie ogrodowe
 • urządzenia zasilane:nóż
 • urządzenia zasilane:otwieracz do puszek
 • urządzenia zasilane:piła łańcuchowa
 • urządzenia zasilane:pralka
 • urządzenia zasilane:przycinarka do żywopłotu
 • urządzenia zasilane:suszarka