XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
W00-W19 Upadki
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X80-X81)
 • napaść (Y01-Y02)
 • upadek:do wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (W65-W74)
 • upadek:powtarzające się upadki niezwiązane z wypadkiem (R29.6)
 • upadek:w pożarze (X00-X04)
 • upadek:z płonącego budynku (X00)
 • upadek:z pojazdu transportowego (V01-V99)
 • upadek:z urządzenia mechanicznego (w ruchu) (W28-W31)
 • upadek:ze zwierzęcia (V80.-)
W09 Upadek z urządzenia na placu zabaw
Nie obejmuje:
 • upadek z urządzenia służącego do rekreacji (W31)