XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T80-T88 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń medycznych i szczegółowych okoliczności.
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00-R99)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0-I97.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86-E87)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespoły po operacji żołądka (K91.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół ślepej pętli (K91.2)
 • oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem (T20-T32)
 • powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00-O99)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:obecnością sztucznego otworu (Z93.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.-)
 • zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
T82 Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Nie obejmuje:
 • niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.-)
T82.0 Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca
Obejmuje:
 • Nieprawidłowe ułożenie protezy zastawki serca
 • Przebicie protezy zastawki serca
 • Przeciekanie protezy zastawki serca
 • Przemieszczenie protezy zastawki serca
 • Uszkodzenie (mechaniczne) protezy zastawki serca
 • Wypadanie protezy zastawki serca
 • Zwężenie (mechaniczne) protezy zastawki serca
T82.1 Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia wspomagającego pracę serca
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:elektrody
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:generatora impulsów
T82.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek
T82.3 Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:przeszczepu protezy aorty (rozdwojenia)
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:przeszczepu (typu bypass) tętnicy (szyjnej) (udowej)
T82.4 Mechaniczne powikłanie cewnika do hemodializy
Nie obejmuje:
 • mechaniczne powikłanie dotyczące wewnątrzotrzewnowego cewnika dializacyjnego (T85.6)
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:cewnika dializacyjnego naczyniowego
T82.5 Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów sercowych i naczyniowych
Nie obejmuje:
 • mechaniczne powikłanie cewnika podtwardówkowego i nadtwardówkowego (T85.6)
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:balona kontrapulsacyjnego
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:cewnika infuzyjnego
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:filtra o kształcie parasolki
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:sztucznego serca
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:wytworzonego chirurgicznie zespolenia tętniczo-żylnego
 • Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące:wytworzonej chirurgicznie przetoki tętniczo-żylnej
T82.6 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez protezę zastawki serca
T82.7 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez inne urządzenia, implanty i przeszczepy sercowe i naczyniowe
T82.8 Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Obejmuje:
 • Ból dotyczący protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Krwotok dotyczący protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Powikłanie dotyczące protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Zakrzepica dotycząca protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Zator dotyczący protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Zwężenie dotyczące protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
 • Zwłóknienie dotyczące protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
T82.9 Nieokreślone powikłanie protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych