XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T80-T88 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń medycznych i szczegółowych okoliczności.
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00-R99)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0-I97.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86-E87)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespoły po operacji żołądka (K91.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół ślepej pętli (K91.2)
 • oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem (T20-T32)
 • powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00-O99)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:obecnością sztucznego otworu (Z93.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.-)
 • zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
T80 Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Nie obejmuje:
 • odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego (T86.0)
Obejmuje:
 • perfuzja
T80.0 Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.1 Powikłania naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Nie obejmuje:
 • powyższe stany, jeżeli są określone jako:pozabiegowe (T81.7)
 • powyższe stany, jeżeli są określone jako:spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.8)
Obejmuje:
 • Zakrzepowe zapalenie żył po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Zapalenie żył po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Zator spowodowany skrzepliną po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.2 Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
Nie obejmuje:
 • powyższe stany, jeżeli są określone jako:pozabiegowe (T81.4)
 • powyższe stany, jeżeli są określone jako:spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.6-T82.7)
Obejmuje:
 • Posocznica po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Sepsa po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Wstrząs septyczny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
 • Zakażenie po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.3 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie AB0
Obejmuje:
 • Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności grup krwi
 • Przetoczenie krwi niezgodnej grupowo
T80.4 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
Obejmuje:
 • Odczyn poprzetoczeniowy po wlewie lub transfuzji w wyniku niezgodności czynnika Rh
T80.5 Wstrząs anafilaktyczny spowodowany surowicą
Nie obejmuje:
 • wstrząs:alergiczny BNO (T78.2)
 • wstrząs:anafilaktyczny:BNO (T78.2)
 • wstrząs:anafilaktyczny:spowodowany prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
T80.6 Inne reakcje na surowicę
Nie obejmuje:
 • zapalenie wątroby posurowicze (B16.-)
Obejmuje:
 • Choroba białkowa
 • Choroba posurowicza
 • Pokrzywka posurowicza
 • Wysypka posurowicza
 • Zatrucie surowicą
T80.8 Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.9 Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Obejmuje:
 • Reakcja po transfuzji BNO