XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T80-T88 Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • Można zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX) w celu określenia zastosowanych urządzeń medycznych i szczegółowych okoliczności.
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane leków i środków farmakologicznych (A00-R99)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:nieprawidłowe funkcjonowanie kolostomii (K91.4)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu punkcji lędźwiowej (G97.0)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych (I97.0-I97.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (E86-E87)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespoły po operacji żołądka (K91.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi (I97.2)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół polaminektomijny NGI (M96.1)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zespół ślepej pętli (K91.2)
 • oparzenia termiczne i chemiczne związane z działaniem miejscowym i napromieniowaniem (T20-T32)
 • powikłania zabiegów chirurgicznych w okresie ciąży, porodu i połogu (O00-O99)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:dopasowaniem zewnętrznych aparatów protetycznych (Z44.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:obecnością sztucznego otworu (Z93.-)
 • wszelkie spotykane w opiece medycznej stany, w których nie występują powikłania, związane z:zamknięciem zewnętrznej przetoki (Z43.-)
 • zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
T80 Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
Nie obejmuje:
 • odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego (T86.0)
Obejmuje:
 • perfuzja
T81 Powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • działanie niepożądane leków BNO (T88.7)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82-T85)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
 • powikłania po:immunizacji (T88.0-T88.1)
 • powikłania po:wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.-)
T82 Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
Nie obejmuje:
 • niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.-)
T83 Powikłania protez, implantów i przeszczepów w układzie moczowo-płciowym
Nie obejmuje:
 • niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.-)
T84 Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Nie obejmuje:
 • niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.-)
 • złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej (M96.6)
T85 Powikłania innych wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
Nie obejmuje:
 • niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek (T86.-)
T86 Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek
T87 Powikłania związane z ponownym przyszyciem i amputacją
T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania:operacji i zabiegów położniczych (O75.4)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania:zastosowania protez, implantów lub przeszczepów (T82-T85)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania:znieczulenia:podczas ciąży (O29.-)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania:znieczulenia:podczas połogu (O89.-)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:powikłania:znieczulenia:w trakcie czynności porodowej i porodu (O74.-)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zapalenie skóry wywołane przez leki i środki farmakologiczne (L23.3)
 • określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:zatrucia i toksyczne skutki działania leków i innych substancji chemicznych (T36-T65)
 • powikłania po:wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu (T80.-)
 • powikłania po:zabiegu NGI (T81.-)
 • przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu (T81.2)